събота, 19 декември 2009 г.

Лъчезар Тошев

ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ
Роден на 10.10.1962г. в гр.Свищов
Завършил СУ “Св.Климент Охридски”
специалност “Молекулярна биология”

Работил като специалист-биолог в Института по молекулярна биология и в Института па клетъчна биология и морфология на БАН. (1985-1991)

От 1989г. член на Екогласност и СДС.

Депутат от СДС в 36, 37, 38, 39, 40 и 41-то Народно събрание

Председател на Комисията по околната среда и водите (1997-2001г.)
Председател на Комисията по правата на човека и вероизповеданията (2001-2005г.)
Председател на групата за приятелство “България Албания” (1996-2005г.)
Зам. Председател на групата за приятелство “България –Македония”

От 2005г. Главен експертен сътрудник към Кабинета на Зам.Председателя на Народното Събрание Филип Димитров
2008 - депутат на СДС в 40-то Народно събрание;
2009 - депутат на Синята коалиция в 41-то Народно събрание; зам. ръководител на българската
           делегация в ПАСЕ

Член на ПАСЕ ( 1992-2005, 2009)

Ръководител на българската делегация в ПАСЕ ( 1997-2001г., зам. ръководител 2009)
Вицепрезидент на ПАСЕ (1998 до 2000г.)
Вицепрезидент на Комисията по политически въпроси в ПАСЕ (1999-2001г. и 2005г.)
Вицепрезидент на групата на Европейските Демократи (1994-1997г.),член на групата на ЕД от 1992до 1997.
Вицепрезидент на групата на Европейската Народна Партия (1997-2005г.)

Почетен член на ПАСЕ от 2005г.
Награден с Медала “За заслуги “ на ПАСЕ -2006г.

Езици : английски, немски, ползва френски


ИНИЦИАТИВИ В ПАСЕ

Даряване от Народното Събрание на бюста на Димитър Пешев на Съвета на Европа-приет с решение на Комитета на министрите-2000г.

Организиране на 6-тата Интерпарламентарна Конференция за Средиземноморския и Черноморския басейни, Варна 19-21 Октомври 2000г.

Организиране на Конференцията на ПАСЕ “Парламентарния принос към Пакта за стабилност в Югоизточна Европа”, София 2000г.

Вносител в групата на ЕНП на инициативата за осъждане престъпленията на тоталитарните комунистически режими, автор и съвносител на предложението за резолюция.
Предложението е прието от ПАСЕ на 25. 01. 2006- Резолюция 1481/2006г.

По текста на същото предложение-с малки добавки, на 5 февруари 2004г. 16-тия конгрес на ЕНП приема резолюция за осъждане на тоталитарния комунизъм.

Вносител на предложение препоръка за създаване на Пакт за стабилност за кавказкия регион.-прието от ПАСЕ на 17 ноември 2006г.

Вносител на предложение за резолюция -за втора колона в борбата с промяната на климата - чрез абсорбиране на въглеродния двуокис от растенията. Предстои приемане на доклад по предложението през май 2007г.


Доклади в ПАСЕ
по които са приети резолюции и препоръкиПарламентарния принос към пакта за стабилност в Югоизточна Европа Док.10349/20.10.2004г.

Трансграничните водни басейни в Европа-Док.10131/8.04.2004г.

Биотероризмът-заплаха за човешкото здраве-Становище-Док.10095/17.02. 2004г.

Преференциалното третиране на националните малцинства от техните родни страни-случаят с унгарският закон от 2001г.- Становище-Док.9813/2003г.

Парламентарният контрол над международните организации-Док.9484/2002г.

Международното сътрудничество в Средиземноморския и Черноморския басейн-Док.8921/2001

Естетизация на сивите градски зони- Док.8811/2000г.

Кандидатурата на Латвия за член на Съвета на Европа-становище-Док.7190/1994г.

ДРУГИ

Инициатива в ПАСЕ за защита правата на българското национално малцинство в Сърбия

Инициатива в ПАСЕ за защита правото на самоидентификация на “булгарите” от Волга

Кампания в ПАСЕ за възстановяване на Тараклийския регион на българите в Молдова

Кампания в Съвета на Европа (1998-2003) за определяне на т.нар. помаци като българи-мюсюлмани

Няма коментари: